1. Dades d'Enviament
2. Dades de Facturació

Ompliu només en cas que les dades de facturació siguin diferents a les dades d'enviament

BACK